'המהפכנים' הינו מוסף נושא שנתי של 'כפר חב"ד', המצורף לחבילה הגדושה שלנו בחג הסוכות. המוסף מציג את המהפכה הגדולות שחוללו מוסדות וארגני חב"ד בישראל ובעולם כולו בשנה החולפת. 'מהפכנים', היוצא לאור בשנים האחרונות, הפך למוסף בולט ומרכזי בעולם העשייה של חב"ד וזוכה לביקוש רב.