מתעדכן: טעימות נבחרות מחבילת 'כפר חב"ד'

jmh gnus
שליח ציבור בברכת כהנים
שליח ציבור בברכת כהנים ...