מתעדכן: טעימות נבחרות מחבילת 'כפר חב"ד'

kcm1952_Page_13
אמונה לוהטת בתורה
רב ואב"ד בני ברק, הגאון החסיד רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א, בשיחה מיוחדת על הגאון הגדול רבי חיים קניבסק...