טורים

מתעדכן: טעימות נבחרות מחבילת 'כפר חב"ד'

הלכה
שליח ציבור שאינו מתפלל מתוך הסידור
שליח ציבור שאינו מתפלל מתוך הסידור ההלכה השבועי...
jmh gnus
כמה נרות
כמה נרות ההלכה השבועית מאת הגר"י גורארי' ה...
jmh gnus
שליח ציבור בברכת כהנים
שליח ציבור בברכת כהנים ...
Silhouette,Of,Man,Looking,Above,The,City,In,The,Night
להביט מלמעלה
בשבוע שעבר הזכרנו כאן את החשיבות של חיזוק הביטחון בה' והחוסן הנפשי של האדם וכיצד זה מסייע להשתחרר מפחדים ומתחים. ו...
Pages from kcm1958
"ותמיהה גדולה בעיני על שהעלימו זה ממני במשך כל העת"
לקראת י"ג אייר תנש"א הגיה כ"ק רבנו נשיאנו מאמר שנאמר בתאריך זה בתשכ"א. ב'פתח דבר' של המאמר, לאחר ...